CACHE SRAM

型号 说明 供应商库存 价格范围
SOJ 17.90x7.60x2.67 mm 1.27mm Pitch
71V256SA12YG 产品规格书
 • 库存
  189
最近低点 $1.49640
最近高点 $1.49640
查看定价
PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch
71V3577S80BGI 产品规格书
 • 库存
  84
最近低点 $25.75137
最近高点 $25.75137
查看定价
PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch
71V67803S150BG 产品规格书
 • 库存
  79
最近低点 $24.24400
最近高点 $26.22760
查看定价
CABGA 15.00x13.00x1.20 mm 1.00mm Pitch
71V67703S85BQI 产品规格书
 • 库存
  128
最近低点 $14.47680
最近高点 $15.64840
查看定价
TQFP 20.00x14.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
71V3577S80PFGI 产品规格书
 • 库存
  72
最近低点 $19.25490
最近高点 $19.25490
查看定价
Cache SRAM, 2MX32, 8ns, CMOS, PQFP100
GS864032GT-167I 产品规格书
 • 库存
  216
最近低点 $253.96631
最近高点 $273.80743
查看定价
Cache SRAM, 1MX18, 3.4ns, CMOS, PQFP100
CY7C1382D-167AXC 产品规格书
 • 库存
  12
最近低点 $36.66760
最近高点 $36.66760
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 2.6ns, CMOS, PQFP100
CY7C1380D-250AXC 产品规格书
 • 库存
  5
最近低点 $36.66760
最近高点 $36.66760
查看定价
Cache SRAM, 512KX36, 3ns, CMOS, PQFP100
CY7C1380D-200AXC 产品规格书
 • 库存
  124
最近低点 $19.27920
最近高点 $20.85680
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 3.5ns, CMOS, PQFP100
CY7C1360C-166AXC 产品规格书
 • 库存
  144
最近低点 $12.06400
最近高点 $12.52800
查看定价
Cache SRAM, 256KX36, 7.5ns, CMOS, PQFP100
IS61LF25636A-7.5TQLI 产品规格书
 • 库存
  72
最近低点 $21.58497
最近高点 $21.58497
查看定价
Cache SRAM, 128KX36, 7.5ns, CMOS, PQFP100
IS61LF12836A-7.5TQLI 产品规格书
 • 库存
  1,224
最近低点 $9.29830
最近高点 $12.44335
查看定价
Cache SRAM, 2MX64, CMOS
82493 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, PDIP22
93422PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93425DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93425FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQCC24
93422LC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQFP24
93422FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQFP24
93422FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93415DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDFP16
93425FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQFP24
93422FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX8, CMOS, PQFP84
82490XP 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, PDIP16
93415PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93422DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDSO16
N82S16D 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93415FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX16, CMOS
71586SU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, PDIP16
93425PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93422PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N82S16N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDFP16
93415FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQCC24
93422LM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93422DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93425PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93422DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDIP16
93425DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CDIP22
93422DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDIP16
93415DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X9, 45ns, TTL, PDIP22
N82S212N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, CDIP16
93415ADC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, CDIP16
93425ADC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CQFP24
93422AFC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, PDIP16
93415APC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 16KX64, 8.5ns, CMOS, PQFP128
CY82C694 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQCC24
93422ALM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDFP16
93L415FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93L422DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, PDIP22
93422APC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, PDIP16
93425APC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQFP24
93L422FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N82S16NB 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CDIP22
93422ADC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CQCC24
93L422LC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDIP16
93L425DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, CDFP16
93425AFC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 40ns, TTL, PDIP16
N82LS16N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDFP16
93L425FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 32KX8, CMOS, PQFP84
P82490DX 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L425DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, PDIP22
93L422PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93L425FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, CDFP16
93415AFC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C443 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CDIP22
93L422DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDSO16
N74S301D 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CDIP22
93422ADM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93422APC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 35ns, CMOS, CQCC24
93422ALC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C333 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQFP24
93422AFM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM
93425ADC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, PDIP16
93L425PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 50ns, TTL, PDIP16
N74S301N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L415DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CQCC24
93L422LM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDIP16
93L425DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 40ns, TTL, PDSO16
N82LS16D 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, CDFP16
93L415FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 16KX64, 8.5ns, CMOS, PQFP128
CG4969AT 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 75ns, CMOS, CQFP24
93L422FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, CDIP22
93L422DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 70ns, CMOS, CDIP16
93L415DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X9, 45ns, TTL, PQCC28
N82S212A 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256KX8, CMOS
MS82C343 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 12ns, ECL, CDIP22
MB7072EC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 60ns, CMOS, PDIP16
93L415PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 60ns, CMOS, PDIP22
93L422PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 45ns, CMOS, CDFP16
93415FCQR 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 40ns, CMOS, CDIP16
93425DM40 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PQCC44
71586S55J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 26ns, ECL, CDFP16
MCM10144F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 4KX16, 55ns, CMOS, PDIP40
71586S55P 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 40ns, TTL, PDSO16
N74LS301D 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 20ns, CMOS, CDFP16
93425FC20 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 1KX1, 30ns, CMOS, CDFP16
93425FM30 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQFP24
93L422AFC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, Bipolar
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X1, 70ns, TTL, CDIP16
82S16/BEA 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Cache SRAM, 256X4, 45ns, CMOS, CQCC24
93L422ALC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing