INTERFACE CIRCUIT

型号说明供应商库存价格范围
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Interface Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO8
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SOIC -40 to 85
产品规格书
  __
$1.33728
$1.33875
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SSOP -40 to 85
产品规格书
  __
$1.36456
$1.42741
检查供应情况
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Interface Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO8
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SSOP -40 to 85
产品规格书
  __
$0.96192
$1.07157
检查供应情况
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Interface Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO8
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SSOP -40 to 85
产品规格书
  __
$1.13195
$1.19867
检查供应情况
Interface Circuit, 1 Func, CMOS, PDSO8
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SOIC -40 to 85
产品规格书
  __
$1.51576
$1.57451
检查供应情况
5-channel bidirectional 3- to 3.6-V expandable 400-kHz I2C/SMBus buffer/hub 20-SOIC -40 to 85
产品规格书
  __
$1.15105
$1.18628
检查供应情况
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Interface Circuit
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况