TUNNEL DIODE

型号 说明 库存 价格范围
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 0.5mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.65V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.65V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.65V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.7V V(F) @Ipeak, 50mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak, Germanium
1N3719 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 0.52mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2928 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.45mA Ipeak
A1S040 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.13V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S020 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S207 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S507 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S410 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.6mA Ipeak
A1S051 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S410 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S320 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S220 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 51.7mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2933 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.65V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S407 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 110mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2934 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 1mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S031 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S310 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S215 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S515 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.45mA Ipeak
A1S042 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S307 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S520 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak, Germanium
1N3721 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 2.2mA Ipeak
1N3714 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S315 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.66V V(F) @Ipeak, 0.22mA Ipeak, Silicon, DO-17
1N4394 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S215 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 1.1mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2929 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 11mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2931 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 5.17mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2930 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 1mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
1N3718 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.125V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S030 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S420 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S407 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S210 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S307 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.65V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.115V V(F) @Ipeak, 0.75mA Ipeak
A1S060 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.67V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.115V V(F) @Ipeak, 0.45mA Ipeak
A1S041 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S022 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S207 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 24.2mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2932 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 0.11mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2927 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 2.2mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S220 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S507 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S510 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S420 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak
1N3720 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.12V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S210 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.105V V(F) @Ipeak, 0.6mA Ipeak
A1S052 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 2.2mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S315 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S515 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.125V V(F) @Ipeak, 0.2mA Ipeak
A1S021 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak, Germanium
1N3717 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.115V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S032 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S320 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 1mA Ipeak, Germanium
1N3713 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.105V V(F) @Ipeak, 0.75mA Ipeak
A1S062 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.3mA Ipeak
A1S310 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S415 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.67V V(F) @Ipeak, 0.47mA Ipeak, Silicon, DO-17
1N4395 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.75V V(F) @Ipeak, 50mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.115V V(F) @Ipeak, 0.6mA Ipeak
A1S050 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.1V V(F) @Ipeak, 0.4mA Ipeak
A1S415 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 1mA Ipeak
1N3712 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.51V V(F) @Ipeak, 2.2mA Ipeak, Germanium
1N3715 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S510 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.5V V(F) @Ipeak, 4.7mA Ipeak
1N3716 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.7V V(F) @Ipeak, 1mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.68V V(F) @Ipeak, 22mA Ipeak
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.09V V(F) @Ipeak, 0.55mA Ipeak
A1S520 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.11V V(F) @Ipeak, 0.75mA Ipeak
A1S061 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.6V V(F) @Ipeak, 0.1mA Ipeak, Germanium, TO-18
1N2927 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 4.79mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2930A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 10.2mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2931A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 20mA Ipeak
101030A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 5mA Ipeak
104525A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 5mA Ipeak
114525A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1.2V V(F) @Ipeak, 50mA Ipeak
155010A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1.1V V(F) @Ipeak, 20mA Ipeak
152100A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 20mA Ipeak
101020A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1.1V V(F) @Ipeak, 10mA Ipeak
151100A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 1V V(F) @Ipeak, 0.102mA Ipeak, Silicon, TO-18
1N2927A 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Tunnel Diode, 0.54V V(F) @Ipeak, 20mA Ipeak
152050G 产品规格书
__
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing