STANDARD SRAM

型号说明供应商库存价格范围
SRAM Chip Sync Quad 3.3V 9M-bit 256K x 36 6.5ns 100-Pin TQFP Tray
产品规格书
 • 库存
  72
$7.23200
$7.23200
查看定价
CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - CY7C1021CV33-10ZSXA - SRAM, 1MBIT, 64K X 16BIT, 10NS, TSOP-II
产品规格书
 • 库存
  54
$5.10760
$5.10760
查看定价
CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - CY7C1049GN30-10VXI - SRAM, 4MBIT, 512K X 8BIT, 10NS, SOJ-36
产品规格书
 • 库存
  545
$4.02280
$4.36180
查看定价
Standard SRAM, 256KX36, 8.5ns, CMOS, PQFP100
产品规格书
 • 库存
  34
$29.33480
$30.55520
查看定价
Standard SRAM
产品规格书
 • 库存
  135
$7.28850
$7.28850
查看定价
Standard SRAM, 1MX16, 70ns, CMOS, PBGA48
产品规格书
 • 库存
  38
$10.79150
$11.24350
查看定价
Standard SRAM, 128KX8, 40ns, CMOS, CDFP32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 30ns, CMOS, CDFP32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 30ns, CMOS, CDFP40
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 30ns, CMOS, CDFP32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 32KX8, 60ns, CMOS, CDFP36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 32KX8, 30ns, CMOS, CDFP36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 32KX8, 40ns, CMOS, CDFP36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 32KX8, 60ns, CMOS, CDFP36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 256X4, 1000ns, MOS, PDIP22
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 650ns, MOS, CDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 1000ns, MOS, PDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 450ns, MOS, CDFP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 650ns, MOS, PDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 650ns, MOS, CDFP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 350ns, MOS, CDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX1, 250ns, MOS, PDIP16
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX4, 200ns, MOS, CDIP18
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX4, 300ns, MOS, CDIP18
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1KX4, 300ns, MOS, CDIP18
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况