STANDARD SRAM

型号说明供应商库存价格范围
SRAM Chip Async Single 2.5V/3.3V 4M-bit 256K x 16 10ns 44-Pin SOJ Tube
产品规格书
 • 库存
  200
$5.08440
$6.32700
查看定价
Standard SRAM, 8KX8, 70ns, CMOS, PDSO28
产品规格书
 • 库存
  773
$2.14320
$2.14320
查看定价
E-temp 1Mb SPI SRAM, 2.5-5.5V
产品规格书
 • 库存
  4,140
$3.40632
$3.40632
查看定价
SRAM Chip Async Single 3V/3.3V 64M-bit 4M x 16 55ns 48-Pin FBGA Tray
产品规格书
 • 库存
  108
$90.96516
$90.96516
查看定价
Standard SRAM, 32KX8, 70ns, CMOS, PDSO28
产品规格书
 • 库存
  2,230
$1.36800
$1.82400
查看定价
Standard SRAM, 1MX16, 45ns, CMOS, PBGA48
产品规格书
 • 库存
  2,500
$9.41868
$9.41868
查看定价
Standard SRAM, 256KX4, 35ns, CMOS, PDSO28
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 256KX4, 15ns, CMOS, PDSO28
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 70ns, CMOS, PBGA48
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 300ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX16, 55ns, CMOS, PBGA48
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 512KX8, 70ns, CMOS, PBGA36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 512KX16, 55ns, CMOS, PDSO44
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX8, 70ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX8, 70ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX8, 70ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 256KX4, 10ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX16, 12ns, CMOS, PDSO44
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 32KX8, 10ns, CMOS, PDSO28
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX16, 12ns, CMOS, PDSO44
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 64KX16, 8ns, CMOS, PDSO44
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 512KX8, 15ns, CMOS, PDSO36
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 128KX8, 12ns, CMOS, PDSO32
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 1MX18, 4ns, CMOS, PQFP100
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Standard SRAM, 512KX36, 7.5ns, CMOS, PQFP100
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况