OTHER FIFO

型号 说明 供应商库存 价格范围
FIFO, 16X4, 420ns, Asynchronous, CMOS, PDIP16
CD40105BE 产品规格书
 • 库存
  15,215
最近低点 $0.47152
最近高点 $1.16480
查看定价
PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch
7203L12JG 产品规格书
 • 库存
  32
最近低点 $31.12917
最近高点 $31.12917
查看定价
PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch
7200L12JG 产品规格书
 • 库存
  160
最近低点 $16.67257
最近高点 $21.30383
查看定价
FIFO, 8KX9, 35ns, Asynchronous, CMOS, PQCC32
7205L35JG 产品规格书
 • 库存
  96
最近低点 $13.69760
最近高点 $14.25760
查看定价
CDIP 37.20x15.24x1.65 mm 2.54mm Pitch
7201LA80DB 产品规格书
 • 库存
  65
最近低点 $48.90316
最近高点 $62.48738
查看定价
TSSOP 14.00x6.10x1.00 mm 0.50mm Pitch
7281L12PAG 产品规格书
 • 库存
  68
最近低点 $38.75348
最近高点 $39.49743
查看定价
LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch
7201LA20LB 产品规格书
 • 库存
  105
最近低点 $53.44640
最近高点 $60.12160
查看定价
FIFO, 16X4, 420ns, Asynchronous, CMOS, CDIP16
CD40105BF3A 产品规格书
 • 库存
  4,471
最近低点 $10.34992
最近高点 $17.18080
查看定价
PDIP 34.30x7.62x3.30 mm 2.54mm Pitch
7201LA12TPG 产品规格书
 • 库存
  42
最近低点 $19.71711
最近高点 $19.71711
查看定价
PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch
7201LA15JGI 产品规格书
 • 库存
  128
最近低点 $16.63631
最近高点 $21.25751
查看定价
PLCC 13.97x11.43x2.79 mm 1.27mm Pitch
7202LA15JGI 产品规格书
 • 库存
  128
最近低点 $19.36729
最近高点 $24.74707
查看定价
TQFP 14.00x14.00x1.40 mm 0.80mm Pitch
72225LB10PFG 产品规格书
 • 库存
  90
最近低点 $61.56918
最近高点 $61.56918
查看定价
CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
72V283L7-5BC 产品规格书
 • 库存
  30
最近低点 $100.13920
最近高点 $108.30400
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, PDIP16
CD74HC40105E 产品规格书
 • 库存
  16,775
最近低点 $0.44800
最近高点 $0.85120
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, PDSO16
CD74HC40105M 产品规格书
 • 库存
  2,600
最近低点 $0.41664
最近高点 $0.79184
查看定价
FIFO, 64X1, 20ns, Synchronous, CMOS, PDSO24
SN74ACT2226DW 产品规格书
 • 库存
  1,700
最近低点 $3.91888
最近高点 $7.21056
查看定价
FIFO, 2KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP64
SN74V235-7PAG 产品规格书
 • 库存
  160
最近低点 $10.69264
最近高点 $12.24048
查看定价
FIFO, 64KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
SN74V293PZAEP 产品规格书
 • 库存
  3,415
最近低点 $40.63360
最近高点 $62.16896
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, PDSO16
CD74HCT40105M 产品规格书
 • 库存
  7,174
最近低点 $0.46704
最近高点 $1.15360
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, PDIP16
CD74HCT40105E 产品规格书
 • 库存
  6,598
最近低点 $0.42784
最近高点 $0.81312
查看定价
FIFO, 64KX18, 4.5ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
SN74V293-6PZA 产品规格书
 • 库存
  180
最近低点 $39.46880
最近高点 $44.40240
查看定价
FIFO, 4KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP64
SN74V245-7PAG 产品规格书
 • 库存
  107
最近低点 $10.83040
最近高点 $12.39952
查看定价
FIFO, 64KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
SN74V293-7PZA 产品规格书
 • 库存
  2,820
最近低点 $28.39536
最近高点 $43.44480
查看定价
FIFO, 256X1, 20ns, Synchronous, CMOS, PDSO24
SN74ACT2228DW 产品规格书
 • 库存
  2,850
最近低点 $4.88320
最近高点 $8.98464
查看定价
FIFO, 32KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
SN74V283PZAEP 产品规格书
 • 库存
  1,098
最近低点 $44.78656
最近高点 $68.52384
查看定价
FIFO, 8KX18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
SN74V263PZAEP 产品规格书
 • 库存
  90
最近低点 $43.20960
最近高点 $43.20960
查看定价
FIFO, 256KX18, 10ns, Synchronous, CMOS, PQFP80
72V2113L15PFG 产品规格书
 • 库存
  170
最近低点 $129.52800
最近高点 $151.52480
查看定价
FIFO, 512X18, 5ns, Synchronous, CMOS, PQFP64
SN74V215-7PAG 产品规格书
 • 库存
  485
最近低点 $13.91264
最近高点 $25.73872
查看定价
FIFO, 4KX18, 10ns, Synchronous, CMOS, PQFP64
SN74V245-15PAG 产品规格书
 • 库存
  246
最近低点 $10.71056
最近高点 $12.26176
查看定价
CDIP 37.72x7.62x3.56 mm 2.54mm Pitch
5962-8753102TA 产品规格书
 • 库存
  87
最近低点 $50.34188
最近高点 $70.88960
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, PDSO16
CD74HC40105M96 产品规格书
 • 库存
  4,326
最近低点 $0.35280
最近高点 $0.67088
查看定价
FIFO, 4KX18, 6.5ns, Synchronous, CMOS, PQFP64
SN74V245-10PAG 产品规格书
 • 库存
  160
最近低点 $19.09712
最近高点 $21.86240
查看定价
LCC 11.40x13.97x1.78 mm 1.27mm Pitch
5962-8753101YA 产品规格书
 • 库存
  72
最近低点 $52.06880
最近高点 $116.15972
查看定价
FIFO, 16X4, 2250ns, Synchronous, CMOS, CDIP16
CD54HC40105F3A 产品规格书
 • 库存
  1,588
最近低点 $13.93728
最近高点 $23.13584
查看定价
TQFP 20.00x14.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
72V3660L7-5PFGI 产品规格书
 • 库存
  15
最近低点 $71.05280
最近高点 $73.89760
查看定价
FIFO, 256X18, 15ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ACT7806-20DL 产品规格书
 • 库存
  180
最近低点 $24.09568
最近高点 $27.58448
查看定价
FIFO, 64X18, 20ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ACT7814-40DL 产品规格书
 • 库存
  460
最近低点 $8.12896
最近高点 $12.68624
查看定价
FIFO, 512X18, 24ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ALVC7804-40DL 产品规格书
 • 库存
  8,885
最近低点 $4.98512
最近高点 $9.17280
查看定价
FIFO, 64X18, 20ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ALVC7814-40DL 产品规格书
 • 库存
  620
最近低点 $7.67760
最近高点 $11.98176
查看定价
FIFO, 512X18, 22ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ALVC7804-25DL 产品规格书
 • 库存
  14
最近低点 $10.22560
最近高点 $10.22560
查看定价
FIFO, 256X18, 18ns, Synchronous, CMOS, PDSO56
SN74ALVC7806-25DL 产品规格书
 • 库存
  1,540
最近低点 $6.31568
最近高点 $11.62112
查看定价
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, PDIP24
N9403N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CQCC20
57402L 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, 60ns, Asynchronous, TTL, PDIP18
67402N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, CDIP16
3341DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, CDIP16
3341DL 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, MQCC20
57402L 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
67402J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP16
57401J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 4KX9, Asynchronous, CMOS
7204LU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 4KX9, Asynchronous, CMOS
7204SU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDFP18
57402W 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDFP24
9423FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, PDIP16
67401N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP16
67411J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, MQCC20
57401L 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, 60ns, Asynchronous, TTL, CDIP18
67402J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X9, Asynchronous, CMOS, CDIP24
67417J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP16
67401J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, PDIP18
67402N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, PDIP16
3341PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP16
67401D 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDFP18
57402F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, CDIP16
3341DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, PDIP16
3341PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, PDIP24
9403PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 2KX9, Asynchronous, CMOS
7203LU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, PDIP16
57401N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP16
57401J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDFP24
9423FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP20
67413J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, CDIP24
9403DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP24
9423DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, CDFP24
9403FC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 256X9, Asynchronous, CMOS
7200LU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDFP16
57401F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, CDFP24
9403FM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, PDIP24
9423PC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDIP24
9423DM 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, CDIP16
3341DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Asynchronous, TTL, CDIP24
9403DC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
67412J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, 60ns, Asynchronous, TTL, PDIP16
67401N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 2KX9, Asynchronous, CMOS
7203SU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, 25ns, Asynchronous, TTL, CDIP20
67413J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CQCC20
57401L 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDFP16
57401W 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 16X4, Synchronous, CMOS, PDIP24
N9403N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 256X9, Asynchronous, CMOS
7200SU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, 60ns, Asynchronous, TTL, CDIP16
67401J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
57402J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
57402J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X9, 80ns, Asynchronous, TTL, CDIP24
67417J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
DIE SALE (PRICE IN GOOD DIE)
72404LU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, PDIP16
C57401N 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, CMOS
72402LU 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, MOS, PDIP16
3341APC 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
57402AJ 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X5, Asynchronous, TTL, CDIP18
C57402J 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
FIFO, 64X4, Asynchronous, TTL, CDFP16
57401WB 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing