PROGRAMMABLE SoC

型号说明供应商库存价格范围
CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - CY8C4024LQI-S401 - MCU, ARM CORTEX-M0+, 24MHZ, QFN-24
产品规格书
 • 库存
  4,800
$0.89910
$1.16550
查看定价
Programmable SoC, CMOS, PQFP48
产品规格书
 • 库存
  1,780
$1.72050
$1.89810
查看定价
Programmable SoC, CMOS, PDSO20
产品规格书
 • 库存
  150
$6.43800
$6.43800
查看定价
Programmable SoC, CMOS, PDSO20
产品规格书
 • 库存
  624
$2.53080
$3.51870
查看定价
CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - CY8C4025AZI-S413 - PSOC4 / TRAY
产品规格书
 • 库存
  2,500
$1.85370
$3.01920
查看定价
Programmable SoC, CMOS
产品规格书
 • 库存
  4,788
$1.39860
$1.39860
查看定价
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC, CMOS, PBGA1156
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
FPGA XQ Zynq® UltraScale Family 1143450 Cells 20nm Technology 0.85V 1760-Pin FCBGA
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC, CMOS, PBGA1517
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况
Programmable SoC
产品规格书
  __
N/A
N/A
检查供应情况