GATE TURN-OFF SCR

型号 说明 供应商库存 价格范围
Gate Turn-Off SCR, 100V V(RRM)
S1206 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 200V V(DRM)
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 60V V(DRM)
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 60V V(DRM)
2N897 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 0.25A I(T)RMS, 250mA I(T), 200V V(DRM), 15V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N900 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 30V V(DRM)
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 100V V(DRM)
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 250mA I(T), 15V V(DRM)
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 0.25A I(T)RMS, 250mA I(T), 100V V(DRM), 15V V(RRM), 1 Element, TO-18
2N899 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6006 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 5000mA I(T), 1200V V(DRM)
ECG276 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 400V V(DRM)
PG5004 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6011 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 2200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5022 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 1200V V(DRM)
PG5012 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9011 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5015 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 440000mA I(T), 1200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6012 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6007 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 300V V(DRM)
PG5003 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9006 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 500V V(DRM)
PG5005 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6010 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 5000mA I(T), 1200V V(DRM)
ECG276 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5014 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 2400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5024 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9013 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5016 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6014 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 440000mA I(T), 1600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6016 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 200V V(DRM)
PG5002 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 1000V V(DRM)
PG5010 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6008 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 600V V(DRM)
PG5006 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5019 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5012 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5017 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 1000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9010 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 2100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5021 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6013 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6015 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5013 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6017 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9007 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 455000mA I(T), 1400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9014 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 340000mA I(T), 2500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5025 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9008 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 440000mA I(T), 1800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6018 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 455000mA I(T), 1200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9012 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 2300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5023 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 5A I(T)RMS, 5000mA I(T), 1250V V(DRM), 1 Element, TO-66
NTE276 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 870A I(T)RMS, 900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6009 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 110000mA I(T), 800V V(DRM)
PG5008 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 1800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5018 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 640A I(T)RMS, 340000mA I(T), 2000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5020 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 890A I(T)RMS, 900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9009 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1995A I(T)RMS, 1300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG15013 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 1500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG14015 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 2150A I(T)RMS, 1100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18011 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 4100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12041 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 1800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG14018 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 440000mA I(T)
WG8028S 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1685A I(T)RMS, 3800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18038 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1685A I(T)RMS, 2900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18029 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1180A I(T)RMS, 3100V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG10031 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 2150A I(T)RMS, 1500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18015 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 4400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG10044 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 3800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12038 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1995A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG15019 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 440000mA I(T)
WG8044S 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1685A I(T)RMS, 2700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18027 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 540A I(T)RMS, 1800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5018F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1580A I(T)RMS, 3500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG15035 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 730A I(T)RMS, 600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9006F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1995A I(T)RMS, 1400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG15014 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 2150A I(T)RMS, 2200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18022 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 540A I(T)RMS, 2300V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG5023F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 600000mA I(T), 800V V(DRM)
600PE80 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 1700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12017 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 455000mA I(T), 1400V V(DRM)
WG9014R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1685A I(T)RMS, 4000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18040 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 440000mA I(T)
WG8040S 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 430000mA I(T)
WG6015R 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1180A I(T)RMS, 3000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG10030 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 500000mA I(T), 4000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG10040 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 500000mA I(T), 4000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12040 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 3900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG10039 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 790000mA I(T), 1200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12012 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 2150A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG18019 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 700A I(T)RMS, 360000mA I(T), 1600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6016F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 730A I(T)RMS, 800V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG9008F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 2200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12022 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1580A I(T)RMS, 2600V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG15026 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 1900V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG14019 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1600A I(T)RMS, 2400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG14024 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 1180A I(T)RMS, 3000V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12030 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 700A I(T)RMS, 1400V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG6014F 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 4200V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12042 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 3700V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12037 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
Gate Turn-Off SCR, 920A I(T)RMS, 500000mA I(T), 4500V V(DRM), 100V V(RRM), 1 Element
WG12045 产品规格书
  __
最近低点 N/A
最近高点 N/A
检查供应情况
icon-quote-it-whiteicon-suppliersupplier iconicon/purchasesGroup 2icon/saved-carticon/search-logfacebooklinkedinTwitterxing